NIEUWS
Het drukke programma omvatte gesprekken met bestuurders en uitvoerders, maar ook met deelnemers en andere jongeren uit de community. Eveneens vond overleg plaats met kerkelijke en overheidsinstanties en met mogelijke samenwerkingspartners. Dat laatste heeft veel praktisch inzicht opgeleverd.

De lopende onderwijsprogramma’s (ICT en Kleren maken) doen het goed. Alle 8 studenten ICT hebben het certificaat behaald. Het examen Tailoring vindt later plaats. De werving voor nieuwe en vervolgcursussen verdient aandacht. Ook moeten de verschillende ruimtes van het Jeugdcentrum beter op de activiteiten van het Project worden afgestemd.

De administratie van het project zal worden verbeterd en er zijn maatregelen genomen om het  inkomen beter te beschermen tegen koersverlies door de zwakke Zambiaanse kwatcha t.o.v. van de US dollar. Het accountantsrapport over 2015 van Zambiaanse kant is gereed en is conform onze bevindingen.

Het voorlichtingsprogramma zal worden opgeschaald en het programma om kwetsbare kinderen van eten te voorzien wordt geïntensiveerd.

Het onderwijs zal worden uitgebreid met cursussen Houtbewerking en Catering. De ruimtes daarvoor worden afgewerkt en ingericht en de cursussen zullen naar verwachting in september 2016 starten.

De PR voor het BEZWA-PROJECT zal breed in de community worden aangepakt. Tevens zal de fondsenwerving onder go’s en ngo’s ter plekke ter hand worden genomen. 

Er zal een strategisch plan worden opgesteld, gericht op financiële onafhankelijkheid van het Project en inbedding in een groter (onderwijs) geheel. Er wordt gestreefd naar een grotere inzet van vrijwilligers. Tevens zullen verschillende sustainibility programmes (zoals de maismolen en WiFi) worden opgezet waaruit de kosten van het Project kunnen worden gedekt.

Stichtingsbestuur en projectmanagement hebben hun wederzijdse afspraken vastgelegd in een “Agreement” en hebben overenstemming bereikt over een daarbij behorend budget.

Door een genereuze gift van een Nederlandse sponsor kon een muur rond het terrein waar de project-ruimtes zich bevinden worden gebouwd. De toestemming van het gemeentebestuur is binnen en de bouw is reeds begonnen en zal begin september gereed zijn. De veiligheid van het Jeugdcentrum wordt hierdoor sterk vergroot.

Hoogtepunten van het onsite bezoek aan het BEZWA PROJECT april 2016
Over ons
Doneren
Contact
Leeuwerikstraat 78,
3853 AE Ermelo,
tel. 0341493675.

KvK nr. 63817063
RSIN nr. 855413748